A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYÊN SỐ ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thành phố Kon Tum tổng thể, toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngày 03/6, UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về Phát triển Chính quyền số thành phố Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công tỉnh. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được giảm so với hiện nay. Tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khả năng tương tác thuận tiện, trực tuyến với cơ quan nhà nước trong các hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ số. 100% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần. 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 80% hồ sơ được tạo, lưu trữ, chia sẽ dữ liệu điện tử theo quy định. 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo thành phố. Phấn đấu 100% cơ quan nhà nước có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Tối thiểu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tối thiểu 70% nội dung chương trình đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương được thực hiện trực tuyến. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 80% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số. Chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên địa bàn thành phố đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích với sự phát triển mạnh mẽ các xu hướng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đến năm 2030:  Tiếp tục duy trì thực hiện 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% dữ liệu quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được số hóa, lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả. 70% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Trên 70% nội dung chương trình đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương được thực hiện trực tuyến. Xây dựng 80% đơn vị cấp xã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản chuyển đổi số về chính quyền số, xã hội số, kinh tế số cấp xã.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp đó, là: (1) Hoàn thiện môi trường pháp lý; (2) Phát triển hạ tầng số; (3) Phát triển các nền tảng số; (4) Phát triển dữ liệu; (5) Phát triển ứng dụng; (6) Bảo đảm an toàn thông tin; (7) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Tham mưu lồng ghép vào chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện đảm bảo, phù hợp với từng năm. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 78
Tháng 07 : 1.874
Tháng trước : 3.359
Năm 2024 : 59.505