Tin nổi bật
Ngày ban hành:
02/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/08/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
<a href="/thu-tuc-hanh-chinh/chuyen-muc-chuyen-doi-so" title="Chuyên mục chuyển đổi số" rel="dofollow">CHUYỂN ĐỔI SỐ</a>
Nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thành phố Kon Tum tổng thể, toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục ...
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYÊN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 38 THỬA ĐẤT TẠI DỰ ÁN

THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYÊN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 38 THỬA ĐẤT TẠI DỰ ÁN

VIDEO TUYÊN TRUYỀN
Văn bản mới
THỜI SỰ
LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 83
Tháng 10 : 372
Năm 2023 : 25.309