LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ CẤP ỦY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN 

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG - TP KON TUM -TỈNH KON TUM

 

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 22 hằng tháng, bắt đầu lúc 08h00.

* Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân phường Quyết Thắng, số 24 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Riêng đồng chí Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng tiếp công dân vào ngày thứ 5 hằng tuần, bắt đầu lúc 08h00.

* Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân phường Quyết Thắng, số 24 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Danh sách tiếp công dân:

TTHọ và tênChức vụ
1 Ông Nguyễn Hải AnỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy
2 Ông Trần Anh Dũng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
3 Ông Trần Đình Giang Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
4 Ông Đinh Thanh Lâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
5 Bà Nguyễn Thị Thúy Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy
6 Ông Trương Mai Thanh Tú Văn phòng - Thống kê phường
7 Bà Bùi Thị Tươi Tư pháp - Hộ Tịch