Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy phường Quyết Thắng đã lãnh đạo UBND phường, mặt trận, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. UBND ...