A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2018 của Bộ Chính trị "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy", thời gian qua công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận.

Tuyên truyền về phòng, chống ma túy 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; ban hành hơn 10 văn bản chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, các binh chủng tuyên truyền tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống ma túy; hướng đến đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng biện pháp tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, di động, loa truyền thanh không dây… Theo đó, các địa phương, đơn vị đã thực hiện trên 10 ngàn tin, bài, ảnh được đăng tải, qua đó đã thông tin kịp thời, đầy đủ chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kết quả đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; ban hành Công văn số  853-CV/BTGTU, ngày 10-01-2022 về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh giúp các em cảnh giác trước hiểm họa ma túy len lỏi vào trường học.
Cùng với việc định hướng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và các ngành chức năng tăng cường theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Qua 5 năm đã tuyên truyền lồng ghép trên 4.200 cuộc với gần 130.000 lượt người nghe.
 Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy (Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" và Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 20-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Quyết định số 1452/QĐ-TTg, ngày 31-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ "về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025"…). Quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, quản lý; xác định mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại và hiểm họa ma túy đã tổ chức thông qua các nội dung, hình thức phù hợp cho từng địa bàn, nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy và thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động cá biệt thanh, thiếu niên hư, đối tượng có nguy cơ cao bị lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo tham gia công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức triển khai thiết thực, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động như: “Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6”... nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế để quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia vào công tác này.
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới, cần tập trung những nhiệm vụ sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Hai là, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 20-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.
Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống ma túy; tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân, nhất là người học để nâng cao sức “đề kháng”, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy.
Bốn là, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa cho nhà trường, học sinh, cha mẹ học sinh; xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 74
Hôm qua : 78
Tháng 07 : 1.872
Tháng trước : 3.359
Năm 2024 : 59.503