A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN.

​Ngày 28/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1000-CV/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

​ Lễ kết nạp lực lượng dân quân vào Đảng tại Chi bộ Quân sự, Đảng bộ phường Quyết Thắng.

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển đảng viên nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác phát triển đảng viên và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. 
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% trong tổng số đảng viên; tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng, xây dựng động cơ trong sáng, tạo động lực cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.


Lễ kết nạp lực lượng dự bị động viên vào Đảng tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Quyết Thắng. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đảng viên với quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước; củng cố, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong trường học, cơ cấu bí thư đoàn tham gia cấp ủy; tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn, qua đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.


Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đảng bộ phường Quyết Thắng

Thành lập, phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ở những nơi đủ điều kiện; giới thiệu chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, nhất là những người xuất thân từ công chức, viên chức nhà nước, gia đình cách mạng, người có uy tín trong xã hội, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương cư trú... gắn với quan tâm hỗ trợ cho tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp hoạt động, sinh hoạt Đảng theo quy định.

Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, Đảng bộ phường Quyết Thắng

Định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, kết quả phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương thức nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với học sinh, sinh viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tổng hợp: Trúc Quỳnh
                                                                                                     


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 70
Hôm qua : 78
Tháng 07 : 1.868
Tháng trước : 3.359
Năm 2024 : 59.499